ul. Trzebińska,
32-500 Chrzanów

+48 509 876 375
kancelaria@gogojewicz.pl

Przemieszanie się - COVID-19

Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

  1. a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

-  dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

-  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

  1. b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz .U. z 2020 r. poz. 1758)