ul. Trzebińska,
32-500 Chrzanów

+48 509 876 375
kancelaria@gogojewicz.pl

Bezpieczeństwo pracowników instalacyjnych COVID 19

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych jest podstawowym celem związanym z ochroną przed COVID 19 . Pracownicy sektora instalacyjnego są szczególnie narażeni na zachorowania w związku z pracą zespołową . Maseczki , gogle i rękawice stanowią jednakże pewne zabezpieczenie którego nie da się pominąć w procesie pracy.


Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r poz. 697.)

art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm).