Opublikowano wyrok TK dot. aresztu tymczasowego

Sprzeczne z Konstytucją jest nieokreślenie jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku - uznał Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK z dnia 20 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1327) ukazał się 28 listopada br.
TK orzekł, że art. 263 § 7 Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 40 w zw. z art. 41 ust. 4 Konstytucji. W pozostałym zakresie umorzył postępowanie.