W postępowaniu upadłościowym dłużników prowadzących działalność gospodarczą będzie można zwolnić z kosztów sądowych na zasadach ogólnych. Taką regulację wprowadza przyjęty na posiedzeniu RM 8 stycznia br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie wniosek o zwolnienie z kosztów sadowych w postępowaniu upadłościowym mogą złożyć tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przewidywane rozwiązanie dostosowuje Prawo upadłościowe i naprawcze do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r. (P 11/2010). TK uznał w nim, że wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika z opłaty sądowej narusza konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał podkreślił, że to sąd w każdym przypadku powinien ocenić, czy dłużnik jest w stanie ponieść koszty sądowe.