Minister Finansów zmienił regulację dotyczącą wystawiania faktur VAT 
Mowa o rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2012 poz. 1428), które opublikowano 18 grudnia 2012
Wprowadza ono m.in. definicję autentyczności pochodzenia faktury i integralności jej treści. 
Przeredagowany i zmieniony został też przepis wskazujący co powinna zawierać faktura obligatoryjnie i dodatkowo oraz czego może nie zawierać. Zmieniono przepis dotyczący postępowania w przypadku zniszczenia lub zaginięcia faktury, a także wystawiania faktur korygujących. 
Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.