ul. Trzebińska,
32-500 Chrzanów

+48 509 876 375
kancelaria@gogojewicz.pl

Szanowni Państwo

Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.  Własne doświadczenie w pracy prawniczej, pokazuje, że często mamy do czynienia z przesłonięciem właściwej natury prawa na rzecz paragrafu. Zależność ta nie powinna mieć miejsca, ponieważ zgodnie z paremią łacińską, której aktualność nie straciła mocy obowiązującej - prawo winno zawsze służyć człowiekowi, jego dobru ogólnemu i rozwojowi jego osobowości. Powinno być tarczą ochronną przed szkodliwym działaniem, oraz chronić tych , którzy sami obronić się nie potrafią.

 

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ